Novosti

KreA(k)tiviraj se!

Kada sam saznala da ću volontirati s djecom koja imju teškoće u razvoju nisam bila svjesna koliko znanje će mi biti potrebno da svoj posao (ali i poziv, usudila bih se reći) odradim najbolje moguće. Znala sam će biti važno da naučim kako raditi s djecom, kako im prići, kako ući u strani, zatvoreni, mali svijet, ali nisam bila svjesna koliko sam nespremna za to. Moja grupa volontera je trenutno dio projekta kojeg je naš volonterski centar dobio u suradnji s OŠ „Marija Jurić Zagorka“ koji se zove KreA(k)tiviraj se! Svaki od volontera iz naše grupe ima svog učenika s kojim jednom tjedno uči, a uskoro će krenuti i kreativne i poučne radionice koje ćemo imati za učenike i njihove prijatelje. Naš posao zvuči jednostavno, ali za svakoga tko želi dati sve od sebe, može biti jako složen. Srećom, našoj grupi pomažu dvije volonterke – Katarina Stanković i Jurana Štulić koje su nam održale tri edukacije. Na prvoj edukaciji smo učili o organizacijskim vještinama i motivaciji, na drugoj o strategijama učenja, a na trećoj o samoregulaciji učenja. Osim što smo sa stručne strane naučili pristupiti radu sa djetetom, također smo prolazili i kroz praktične primjere kako bi nam bilo što lakše primijeniti naučeno znanje. Također, razgovarali smo o poteškoćama na koje nailazimo u radu s djecom i učili jedni od drugih kako dijete na najbolji način motivirati, naučiti da samostalno počne učiti kvalitetno i da si osvijesti svoje sposobnosti. Naime, slab uspjeh u školi i teškoće u učenju su često uzrokovani dubljim problemima pa je jedan od glavnih ciljeva našeg projekta da djeca shvate kolike su njihove sposobnosti, da se ohrabre i da dobiju volju za napredovanjem. Potvrda da je naš rad plodonosan je i činjenica da je većina učenika s kojima radimo pohvaljena na razrednom vijeću u školi. Profesori su uočili da su više motivirani, da imaju bolje ocjene i da se više trude. Nama volonterima je to veliko priznanje i potiče nas da još predanije radimo i još sretniji dolazimo na svoje volontersko mjesto. I, znam da zvuči paradoksalno, ali mogu priznati da me moj uspjeh trenutno manje veseli nego uspjeh učenika s kojim radim jer znam da njegov uspjeh veseli više ljudi i ima mnogo veći značaj za njega i njegovu obitelj. Doista je lijepo biti dio ovakvog projekta koji može jedan strani, mali, zatvoreni svijet otvoriti i pripremiti za mnoge životne pobjede!

Znati živjeti

Davanje daje život. Jer, živi smo onoliko koliko druge oživljujemo.

- p. Luka Rađa