O volontiranju

Prema Zakonu o volonterstvu, volontiranjem se smatra dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

Volonter može biti svaka punoljetna osoba, neovisno o spolu, dobi, religijskoj pripadnosti i sličnim obilježjima, kao i maloljetnici stariji od 15 godina uz pristanak skrbnika te na aktivnostima prikladnima njihovoj dobi i stupnju razvoja.

Volontiranje ima brojne pozitivne efekte za sve uključene:

 •  korisnike volontiranja – direktna pomoć u poboljšanju kvalitete života
 •  volontere – stjecanje novih znanja, vještina i poznanstava, usavršavanje postojećih kompetencija, povećano samopoštovanje, pozitivne emocije i osjećaj zadovoljstva zbog mogućnosti da se pomogne drugima
 •  širu zajednicu – jačanje građanske inicijative, aktivizma i osjećaja osobne odgovornosti građana, doprinos stvaranju povezanijeg i solidarnijeg društva

Uzevši u obzir kako su navedene dobrobiti velike, vesele podaci Ministarstva socijalne politike i mladih o porastu broja volontera u 2013. godini. Ipak, broj volontera (29 235) u odnosu na broj stanovnika i dalje je malen te govori o važnosti daljnjeg promicanja volonterstva kao oblika društvenog angažmana.

Korisni linkovi za volontere:

Prava i obveze volontera

Prava

 •  Opća i specifična edukacija koja osposobljava volontera za sve zahtjeve volonterstva na mjestu kojem je odabrao volontirati
 •  Povremene edukacije o različitim temama, ovisno o potrebama i interesima volontera
 •  Individualni razgovor s voditeljem i otvorenost za sva pitanja, nedoumice, prijedloge, ideje
 •  Potvrda o stečenim kompetencijama i evidentirani volonterski sati u volonterskoj knjižici
 •  Nadoknada eventualnih troškova potrebnim za obavljanje volontiranja (materijali...)

Obveze

 •  Prisustvovanje na obveznim edukacijama
 •  Redovito izvršavanje volonterskih obveza
 •  Prisustvovanje mjesečnim sastancima volonterskog tima

Znati živjeti

Davanje daje život. Jer, živi smo onoliko koliko druge oživljujemo.

- p. Luka Rađa